Gerekli Evraklar

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN;

 • ÖĞRENCİ BELGESİ
 • SAĞLIK RAPORU (VEREM DİSPANSERİNDEN)
 • ADLİ SİCİL KAYDI
 • VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 • 6 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF


YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN;

 • VELİ (AİLE REİSİ) İZİN BELGESİ
 • VELİ TAYİN BELGESİ
 • ÖĞRENCİ VELİSİNE AİT TAAHHÜTNAME
 • ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ
 • ÖĞRENİM KURUMUNA VEYA EĞİTİM PROGRAMIN KAYITLI OLDUĞUNA VEYA KAYIT YAPTIRDIĞINA DAİR ONAYLI VE FOTOĞRAFLI BELGENİN FOTOKOPİSİ
 • EMNİYET MAKAMLARINDAN ALINACAK TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ VERİLDİĞİNE DAİR BELGE
 • INTERPOL'DEN ALACAĞI SABIKA KAYDININ OLMADIĞINA DAİR TASTİKLİ BELGENİN FOTOKOPİSİ
 • 12 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

Yurt Müdürlüğü'ne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır. Kanun, tebliğler ile yönetmeliklere göre kayıt yapılması uygun bulunmayan müracaat sahipleri yurda kabul edilmezler ve durum, müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Barınma ve Müracaat Sözleşmesi:

MENÜLER

ODALARIMIZ

İLETİŞİM & SOSYAL MEDYA

Kasaplar Mahallesi Yeni İzmir Yolu No:50 D:23 Balıkesir
+90 266 502 0 502
+90 505 066 30 10
info@bilgehatunyurt.com